سنگ شناسی دگرگونی

در این بخش تصاویر میکروسکپی از سنگهای دگرگونی را از رخساره های مختلف می توانید ببینید.بعضی از تصاویر با نور پلاریزه و برخی بدون نور پلاریزان یعنی در حالت خاموشی قابل مشاهده هستند.

تصویر2: بیوتیت شیست

تصویر3:هورنفلس


تصویر4:آندالوزیت هورنفلس

تصویر 5:موسکوویت شیست

تصویر6:سانیدینیت

تصویر7:کردیریت آنتوفیلیت گنیس

تصویر8:بافت متقاطع در گارنت میکاشیست

تصویر9:رخساره شیست سبز

تصویر10:رشد پورفیروبلاست

www.gsi.com


+ نوشته شده توسط پیمان رجبی در پنجشنبه بیست و دوم بهمن ۱۳۸۸ و ساعت 23:34 |